İş hayatında insanların taşıyamacağı kadar ağır yükleri bir yerden başka bir yere taşınmak amacıyla kaldırılmasını ve istiflenmesini sağlayan iş makinesidir.

Ülkemizde ağır malzemelerin indirilip kaldırılması ve sevkiyatı konusunda çok sık kullanılmaktadır. Kamyon ve tır yüklemeleri, boşaltmaları için de olağanüstü bir kolaylık sağlamaktadır. 

Sanayi alanının yanı sıra şantiyelerde, limanlarda, depolama, stoklama amacı ile kullanılmaktadır. Ağır malzemeleri yüklemek, taşımak ve boşaltmak için oldukça elverişlidir. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16 tona kadar hizmet vermektedir.